Sklonište – više od krova nad glavom
Sklonište pruža siguran smještaj na tajnoj adresi ženama koje su preživjele partnersko nasilje i njihovoj djeci. U razdoblju do godinu dana, a po potrebi, u najtežim situacijama, i duže, pružamo smještaj i sve usluge potpuno besplatno ženama i njihovoj djeci, ukoliko ih imaju. Smještaj pružamo svim ženama, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru, bračni status, dob, boju kože, seksualnu orijentaciju, ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije.
Zaštita i sigurnost osnovni su prioriteti u skloništu, no njegove funkcije idu puno dalje od samog pružanja sigurnog smještaja. U skloništu žene i njihova djeca dobivaju svakodnevnu kontinuiranu podršku koja im omogućava da se nose sa svojim iskustvima, prekinu nasilje, ponovno steknu samopoštovanje i postave temelje za samoodređen i neovisan život. U skloništu pružamo stalnu podršku i savjetovanje u svim pitanjima vezanim uz iskustvo nasilja (pravna pitanja, problemi stambenog pitanja i zaposlenja, psihološka terapija...). Sklonište je zajedničko okruženje u kojem se žene i njihova djeca upoznaju sa drugačijim načinom zajedničkog življenja, gdje u sigurnoj i podržavajućoj atmosferi mogu vratiti povjerenje u sebe i stvoriti temelje za trajni život bez nasilja
Ukoliko vam je potreban smještaj u skloništu, obratite nam se na broj Savjetovališta 0800 5544 radnim danom od 10 do 17 sati, gdje možete dogovoriti sastanak sa našom savjetnicom u vezi prijema u sklonište.

Koji su preduvjeti za prijem?
• da ste žena koja je preživjela partnersko nasilje
• da u skloništu ima mjesta
• da se slažete sa uvjetima boravka u skloništu (vašim pravima i obavezama)

Što NISU preduvjeti za prijem?
• NIJE važno da li ste prijavili nasilje policiji ili ijednoj instituciji
• NE trebate uputnicu vaše socijalne radnice/socijalnog radnika
• NIJE važno imate li ili nemate maloljetnu djecu
• NIJE važno da li ste zaposleni, vaš stupanj obrazovanja, vaša dob, nacionalnost, vjera, bračni status, niti imovinsko stanje

Što pružamo u skloništu?
• besplatan smještaj na sigurnoj i tajnoj adresi u razdoblju do godine dana
• svakodnevnu pomoć i podršku radnica skloništa (podršku, savjetovanje, posredovanje sa institucijama, pomoć u rješavanju praktičnih problema)
• psihološku pomoć i terapiju
• strukturiran rad sa djecom, pomoć u rješavanju njihovih emocionalnih problema vezanih za traumatska iskustva koja su doživjela, u zadovoljavanju njihovih potreba te općenito vlastitom osnaživanju

Kakav je prostor skloništa?
• prostran, moderno opremljen
• opremljen sigurnosnim sustavom
• kapacitet skloništa je 9 soba (9 žena sa djecom, ili bez djece)
• sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, blagovaone, dječje igraone, 9 spavaćih soba, 4 kupaone, ureda i savjetodavne sobe, te praonice.

Prema odredbi čl. 12. Zakona o zaštiti tajnosti podataka ( NN 108/96) , svi podaci o našem skloništu proglašeni su službenom tajnom.

Citati:
"Kad sam prvi put došla u sklonište, bila sam naprosto oduševljena radnicama. Razgovor sa njima je bio konstruktivan, sa dosta humora. Znale su razmišljati za mene jer ja tada naprosto nisam bila u stanju jasno razmišljati."
"Toliko sam željela sklonište, to je bilo potrebno meni i mojoj djeci prvenstveno da mi ništa nije bilo važno. Samo da budemo na sigurnom."
"Ono što je meni preostalo bilo je ili da se vratim doma u jednu takvu situaciju ili...Tada sam nazvala AŽKZ i dobila mjesto. Ja sam skakala do neba."
 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.