Apel Vladi RH za očitovanje o izjavama ministra vanjskih poslova 27.02.2017
Line
Apel Vladi RH za očitovanje o izjavama ministra vanjskih poslova
LineJavni zahtjev Vladi RH za očitovanje na izjave Ministarstva vanjskih poslova o nacionalnim prioritetima u zaštiti ljudskih prava


Izjava Ministarstva vanjskih poslova da Hrvatska pojam "seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava" tumači tako da ono ne uključuje pravo na pobačaj, prva je takva izjava bilo kojeg tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj od njezinog osnutka.

Nijedna Vlada u povijesti Hrvatske i nijedan ministar, uključivši ministre zdravstva, nisu osporavali pravo na pobačaj zajamčeno Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Prema tome, tvrdnja koja se može interpretirati na način da Hrvatska - ne ministar Davor Stier osobno, kao odgovorna osoba za stajališta MVP-a - ne priznaje pravo na pobačaj, trenutno može biti samo opasna sramota za ovu državu. Sramotna je u smislu da je činjenično netočna i da MVP i ministar svjesno dovode u zabludu europarlamentarke i europarlamentarce kojima su je uputili, a opasna u barem dva smisla. Prvo, kao činjenica da jedan ministar u službenoj korespondenciji neometano revidira važeći normativni okvir i identificira osobne, od prije poznate svjetonazorske stavove, sa stavovima vlasti. Takvo je ponašanje samo po sebi zastrašujuće, jer se u osnovi radi o privatizaciji institucija vlasti. Drugo, nesporno je da ministar ovime izravno širi neizvjesnost hoće li Hrvatska suspendirati pravo na pobačaj.

Mi, potpisnice i potpisnici ovog zahtjeva, tražimo od Vlade Republike Hrvatske da se odmah službeno očituje o izjavi MVP-a i postupku ministra Stiera. Zahtijevamo da se o navedenom posebno očituje ministar zdravstva.

Izjava predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da u ovome ne vidi nikakvu dramu, ne samo da nije dovoljna, nego stimulira privatnu svjetonazorsku uzurpaciju vlasti.

Ukoliko odmah ne demantirate da privatni stav ministra Stiera inkorporiran u službenu izjavu MVP-a ima veze sa službenim stavom Vlade RH, a ujedno i sam sadržaj izjave, uvjereni smo da biste se mogli suočiti s veoma snažnom reakcijom javnosti.
Apeliramo da ne dopustite da eskalira kaos i antagonizmi koje svakodnevno inducirate.

https://www.peticija24.com/apel_vladi_rh_za_oitovanje_o_izjavama_minsitra_vanjskih_poslova


APEL AUTONOMNE ŽENSKE KUĆE ZAGREB (AŽKZ) ZA FINANCIJSKE DONACIJE I DONACIJE U NATURI 03.06.2016
Line
APEL AUTONOMNE ŽENSKE KUĆE ZAGREB (AŽKZ) ZA FINANCIJSKE DONACIJE I DONACIJE U NATURI
Line


GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA TE TVRTKAMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA:

Zagreb, 31. 5. 2016.

Bez pomoći i podrške građanki i građana RH – prije svega mjesečnim donacijama putem trajnog naloga, sklonište i savjetovalište za žene i njihovu djecu AŽKZ-a prestali bi raditi početkom ove godine. Naime, prva uplata sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih izvršena je tek 18.4.2016., a od Zagrebačke županije i Grada Zagreba prve uplate očekujemo tek u lipnju – što se ponavlja iz godine u godinu.

Osim toga, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Zagrebačka županija dodatno su smanjili sredstva za rad skloništa i savjetovališta AŽKZ-a za 2016. u ukupnom iznosu od 269.756 kn što predstavlja ogromnu prepreku daljnjem nesmetanom radu AŽKZ-a za žene i njihovu djecu.

Zbog navedenog, upućujemo apel svim građankama i građanima te pravnim osobama koje/koji još nisu donatorice/donatori AŽKZ-a da nam već danas pomognu uplatama financijskih donacija. Molimo Vas postanite mjesečna prijateljica ili mjesečni prijatelj AŽKZ-a već danas. Više o mjesečnom prijateljstvu saznajte na:
http://www.azkz.net/mjesecno-prijateljstvo.html

Za uplate jednokratnih donacija, pogledajte na:
http://www.azkz.net/donirajte-odmah-online.html ili http://www.azkz.net/ostali-nacini-doniranja.html

Pravne osobe također pozivamo da pomognu i donacijama u naturi (kućanski aparati i druge kućanske potrepštine, kreveti i madraci te drugi namještaj koji je dotrajao, kompjutorska oprema i drugo prema popisu koji dostavljamo).

Molimo Vas, pišite nam na donacije@azkz.net te saznajte više na koji način možete najbolje pomoći ženama i djeci koje/koja su preživjela partnersko nasilje.

Hvala!
Izjava u povodu Odluke Ustavnog suda kojom se ukidaju 25.09.2015
Line
Izjava u povodu Odluke Ustavnog suda kojom se ukidaju
LineŽenska mreža Hrvatske i Autonomna ženska kuća Zagreb

Poštovane/-i

obraćamo vam se vezano za jučerašnju Odluku Ustavnog suda o ukidanju odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koja je propisivala diskvalificiranje lista na kojima je manje od 40 posto kandidata/kinja podzastupljenog spola.

Ustavni sud je u svojem tumačenju članka 3. Ustava višestranački sustav postavio za višu ustavnu vrednotu od ravnopravnosti spolova, pretpostavljajući valjda da ravnopravnost spolova ugrožava višestranačje. Time je Ustavni sud pokazao temeljno nerazumijevanje osnovnih ustavnih vrijednosti koje bi trebao štititi i promicati!

Autonomna ženska kuća Zagreb dodaje da je Ustavni sud također odlučio da se za Sabor mogu kandidirati počinitelji kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti što je nedopustivo jer znači da bi osuđeni za primjerice gospodarski kriminal, odnosno pljačku države, mogli obnašati tako visoke državne funkcije, što je apsurd. Zakon već sada propisuje da osuđenici za najteža kaznena djela, poput genocida, ratnog zločina ili teškog ubojstva mogu nakon rehabilitacije biti kandidirani na izborima, no to je nedopustivo jer za takva djela ne može biti rehabilitacije niti političkog angažmana.

Odluka je tim sramotnija jer je objavljena neposredno pred izbore i završetak sjednice Hrvatskog sabora a Ustavni sud je imao više od pola godine vremena da se očituje o ovom pitanju.

Ova Odluka Ustavnog suda proglašava pozitivne mjere koje su jedan od načina za stvaranje uvjeta za ravnomjernu zastupljenost žena u tijelima odlučivanja, protuustavnima. Također, Ustavni sud je ovom odlukom započeo praksu rangiranja tj. uspostavljanja hijerarhije ustavnih vrednota.

U praksi, vezano uz nadolazeće izbore ova Odluka neće imati nikakvog učinka. Ženska mreža Hrvatske upozoravala je i prije da uvođenje kvota, zajedno s uvođenjem preferencijalnog glasanja ne može proizvesti učinak ravnomjerne zastupljenosti žena i muškaraca u Hrvatskom saboru.

Podsjećamo da je UN-ov Odbor za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) na 61. sjednici ove godine objavio preporuku za Republiku Hrvatsku u kojoj navodi da se izmijeni sistem preferencijalnog glasanja na način da se osigura provođenje kvota.

Političke volje za osiguravanje ravnopravne zastupljenosti žena u Hrvatskom saboru nikada nije ni bilo jer bi inače bile uvedene kvote za ulazak u Hrvatski sabor.

Nažalost, još jednom je pitanje prava žena postalo sredstvo političkih prepucavanja bez stvarne namjere da se išta promijeni. Ustavni sud je pokazao da ne poštuje osnovne ustavne vrijednosti koje bi trebao štititi. Ustavni sud ne samo da ne jamči zaštitu, već i djeluje protiv zaštite prava žena u Hrvatskoj.

Ženska mreža Hrvatske i dalje traži da se uvedu kvote za ulazak u Hrvatski sabor. Ženska mreža Hrvatske poziva stranke da bez obzira na odluku Ustavnog suda otpoštuju vrednote Ustava i ostvare ravnomjernu zastupljenost žena na kandidacijskim listama po «zip sistemu».

Koordinacija Ženske mreže Hrvatske

Autonomna ženska kuća Zagreb

UN Odbor za ljudska prava - preporuke Republici Hrvatskoj 14.05.2015
Line
UN Odbor za ljudska prava - preporuke Republici Hrvatskoj
LineOdbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava na svom 3145. i 3146. sastanku, održanom 23.-24.03.2015. godine u Genevi, razmotrio je treće periodično izvješće Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava. Odgovornost Odbora, koji je sastavljen od nezavisnih stručnjakinja i stručnjaka, je praćenje usklađenosti država sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Odbor je u dvodnevom zasjedanju razmotrio službeno izvješće Republike Hrvatske, kao i izvješća u sjeni koje su predale nevladine organizacije.

Sastanku su nazočile predstavnica Autonomne ženske kuće Zagreb te predstavnice naše američke partnerske organizacije Advocates for Human Rights. Zajedno smo predale Odboru izvještaj u sjeni u veljači ove godine u kojem smo iznijele probleme sa kojima se susreću žene koje su preživjele partnersko nasilje o ostvarivanju svojih prava. Na sastanku smo u kratkom izlaganju iznijele glavne probleme te preporuke za poboljšanje zaštite žena od partnerskog nasilja.

Zahvaljujući lobiranju aktivistice AŽKZ-a Valentine Andrašek te aktivistica Advocates for Human Rights Rosalyn Park i Julie Shelton, Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava je prihvatio i u svojim zaključnim primjedbama poslao Republici Hrvatskoj slijedeće preporuke:

Rodno utemeljeno nasilje:
Iako pozdravlja/pohvaljuje državu potpisnicu zbog kriminalizacije/ kažnjavanja partnerskog nasilja u Kaznenom zakonu, Odbor sa zabrinutošću navodi:
• nedosljednost primjene kažnjavanja zbog činjenice da partnersko nasilje također može biti smatrano/definirano kao prekršajno djelo.
Odbor je zabrinut izvještajima zbog manjka istrage i procesuiranja, kao i zbog izricanja blagih kazni počiniteljima nasilja.
Posebno, Odbor je zabrinut zbog ponavljajućih izvještaja o dvostrukim uhićenjima te izricanju presuda kako počiniteljima, tako i žrtvama nasilja.
Odbor je također zabrinut zbog malog broja žena koje su imale koristi od sustava besplatne pravne pomoći, malog broja izdanih zaštitnih mjera te nastavka praćenja istih, što ih uglavnom čini neučinkovitima.
Nadalje, Odbor je zabrinut zbog nedostatka dovoljnog broja skloništa za žene žrtve partnerskog nasilja.
Odbor izražava žaljenje zbog izostanka statističkih podataka o djelima partnerskog nasilja (čl. 3 i 7).

Odbor je izdao slijedeće preporuke Republici Hrvatskoj:
(a) Usvojiti sveobuhvatni pristup prevencije i rješavanja pitanja nasilja protiv žena u svim svojim oblicima i manifestacijama/pojavnostima;
(b) Intenzivirati mjere za podizanje svijesti među policijom, sudstvom, državnim odvjetništvom, predstavnicima zajednice, među ženama i muškarcima o značaju partnerskog nasilja i njegovim štetnim posljedicama na živote žrtava nasilja;
(c) Osigurati da se slučajevi partnerskog nasilja temeljito istražuju od strane policije, da se počinitelji procesuiraju, a ukoliko osude, da se sankcioniraju primjerenim kaznama, a da se žrtvama na odgovarajući način nadoknadi šteta/ a da žrtve budu obeštećene na odgovarajući način;
(d) Ukloniti praksu dvostrukih uhićenja i presuda počinitelja i žrtava nasilja;
(e) Osigurati izricanje učinkovitih zaštitnih mjera kako bi se osigurala sigurnost žrtava i da su mjere takve da se može pratiti postupanje po zaštitnoj mjeri;
(f) Osigurati dostupnost dovoljnog broja skloništa za žene s odgovarajućim resursima;
(g) Prikupljati podatke o slučajevima partnerskog nasilja protiv žena, te prema prikupljenim podacima nastaviti razvijati održive strategije za borbu protiv ovakvog kršenja ljudskih prava.


Autonomna posljednji put upozorava: Nemojte usvojiti konačni prijedlog Obiteljskog zakona! 22.05.2014
Line
Autonomna posljednji put upozorava: Nemojte usvojiti konačni prijedlog Obiteljskog zakona!
Line


Autonomna ženska kuća Zagreb posljednji put upozorava saborske zastupnice i zastupnike da ne usvoje konačni prijedlog Obiteljskog zakona koji je trenutno u drugom čitanju u Saboru. Ukoliko se takav prijedlog usvoji, imati će nesagledive posljedice na žene i djecu koje/i su preživjele/partnersko nasilje.

Od početka procesa izrade novog Obiteljskog zakona u proljeće 2013. godine upozoravale smo Radnu skupinu u više navrata na diskriminatorne odredbe u tezama i kasnijem nacrtu prijedloga zakona, a koji je u izrazitoj suprotnosti sa Konvencijom Vijeća Europe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Sada smo u procesu osobnog uručivanja amandmana svim predsjednicama/cima parlamentarnih stranaka u Saboru RH.

Tekst amandmana AŽKZ-a preuzmite ovdje.
 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.